Combo trữ đông & trữ mát siêu tiết kiệm

  2,540,000  VNĐ 1,840,000  VNĐ
  2,225,000  VNĐ 1,350,000  VNĐ
  3,485,000  VNĐ 2,130,000  VNĐ
  4,365,000  VNĐ 2,940,000  VNĐ
  3,580,000  VNĐ 2,750,000  VNĐ
  2,950,000  VNĐ 1,800,000  VNĐ
  3,045,000  VNĐ 1,995,000  VNĐ
  2,160,000  VNĐ 1,850,000  VNĐ